Parkgården i Trondheim

Parkgården i Trondheim er en gammel tregård i Midtbyen, like bak Vår Frue Kirke. De eldste deler av gården stammer fra midten av 1700-tallet. Bygningene
er høyst verneverdige, og er noen av de få i Midtbyen som har deler intakt/uforandret siden oppføringen. Der er også to hvelvkjellere som antas å stamme fra
før brannen rundt 1750. I denne gården startet Konditor Erichsen sin virksomhet med sjokoladefabrikk og konditori, og drev sin virksomhet her fram til 1916,
da han flyttet ned i Nordre gate "for å komme nærmere sentrum". Gården ble solgt til Trondheim Befalsforening, som i 1917 åpnet "Park-kaféen" i 1.etasje.

Park-kaféen ble etterhvert en institusjon i byen, og var lenge stamsted for bl.a. drosjesjåfører og politifolk. Foreningen drev kaféen fram til slutten av 1970-årene. Den var da etterhvert blitt ganske nedslitt og trengte oppussing, og befalet mente dengang det var bedre å leie ut lokalene til eksterne drivere. Den italienske restaurantmusikeren Benito Nava ble ny driver. Han etablerte både restaurant og pizzeria, og satte opp utstyr for pastaproduksjon. Benito ble en velkjent person i byen, og gikk under navnet "Norges Pavarotti" både på grunn av sin stemmeprakt og utseendemessig likhet "med originalen".

Benito drev sin virksomhet fram til 2008, da nye krav til brannsikring og vedlikehold gjorde at det måtte gjøres store endringer i driften av gården. Kontrakten med Benito ble avsluttet, og pizzerialokalene ble oppusset og utleid til selskapet Vida Restaurant AS, som i mars 2010 åpnet under navnet Park-kaféen Vida Restaurant. Driverne er fra Vietnam, men de serverer både norsk og vietnamesisk mat. Kaféen utmerker seg med smakfullt interiør, hyggelig atmosfære og god mat. Hjørnerommet der Erichsen hadde sitt konditori er også oppusset, men de ornamenterte vegger og tak er bevart som de var omkring år 1900.

Trondheim Befalsforening er en privat klubb for nåværende og tidligere befal i Forsvaret, og ble stiftet så tidlig som i 1850. Det er således den eldste befalsforening som fremdeles er i drift i Norge, og er nå (2014) inne i sitt 164. år. De har sine klubblokaler i 2.etasje i huset, med inngang Vår Frue gt. 4. Tidligere var lokalene kun i bruk til interne arrangementer og utleie til medlemmers sammenkomster, men de leies nå også ut offentlig som selskapslokaler på forretningsmessig basis.
Foreningen har fått meget gode tilbakemeldinger på lokalenes standard og atmosfære, og det foregår et kontinuerlig arbeid med å oppgradere og forbedre disse.

Andre deler av bygningsmassen huser et mangfold av virksomheter. Man finner her: - Galleriet, som er Trondheim Brukskunstforenings utsalgssted. - Drakt og Bunadsøm, som driver med produksjon og reparasjon av bunader, drakter o.l. - I.D. Frisør klipper både damer og herrer. - Bakklandet Ramme og Kunst har sitt innrammingsverksted her, butikklokalene ligger på Øvre Bakklandet - Fryd Keramikk driver med produksjon og salg av keramikk, og har også kursvirksomhet.

I andre etasje ut mot Vår Frue strete finner man to nyoppussede leiligheter, som for tiden leies ut som bokollektiv til 8 studenter.

Utleieforholdene, unntatt selskapslokalene, administreres av "Vår Frue gt. 4 - Parkgården AS", der Befalsforeningen er eneaksjonær.

Følgende firmaer/institusjoner har tilhold i Parkgården:

Eier/Driver

Aktivitet

Inngang

Tlf

e-Post

 Trondheim Befalsforening

 Parkgården Selskapslokaler

 Vår Frue gate 4

97062458

 utleie@parkgaarden.no

 Vår Frue gt. 4 - Parkgården AS

 Utleie leiligheter/hybler/forretningslokaler

 Vår Frue gate 4

99542018

 post@parkgaarden.no

 Park-kafeen Vida Restaurant

 Kafé-Restaurant-Catering-Takeaway

 Vår Frue strete 3

73518075

 vidarestaurant@live.no

 I.D Frisør

 Dame- og herrefrisør

 Vår Frue strete 3

41217974

 

 Trondheim Brukskunstforening

 Salg av brukskunst

 Vår Frue strete 5

47756213

 post@trondheimbrukskunstforening.no

 Drakt og Bunadsøm

 Produksjon/reparasjon av drakter/bunader

 St. Jørgensveita 3

90822880

 astridsliper@gmail.com

 Bakklandet Ramme & Kunst AS

 Rammeverksted.

 Vår Frue gate 4

92668419

 rammealvor@hotmail.com

 Fryd Keramikk

 Keramikk, produksjon og salg. Kurs.

 St. Jørgensveita 5

 93063813

 frydbeek@hotmail.com